โควิด19

รายชื่อ HOSPITEL เปลี่ยนโรงแรมเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

“Hospitel” หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 เป็นที่พักรูปแบบใหม่ที่ได้รับการออก…

อ่านเพิ่มเติม