ความรู้รอบตัว

คุณสมบัติของเนื้อผ้าชนิดต่างๆ

ผ้าฝ้าย (cotton) เป็นใยเซลลูโลสได้จากดอกของฝ้าย ผ้าที่ผลิตจากฝ้ายพันธุ์ดีเส้นใยยาว ผิวของผ…

อ่านเพิ่มเติม