โควิด19

รายชื่อ HOSPITEL เปลี่ยนโรงแรมเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

“Hospitel” หรือ หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 เป็นที่พักรูปแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในโรงพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19  โดยปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการโควิด-19 เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มที่

-Update-  ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือประสานหาเตียงโควิด/รถพยาบาล

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้​ติดเชื้อเพื่มขึ้นเป็นจำนวนมากทุกวัน หลายๆคนสอบถามเรื่องที่พักเข้ามา ในบทความนี้ทีมงานได้รวมรวมช่องทางบางส่วนในการติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับประสานจัดหาเตียงและรถพยาบาลให้ผู้ป่วยโควิด-19 ดังนี้

3 สายด่วนที่ระบุว่าจะประสานหาเตียง 

 • สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 (ทุกวัน 08:00-22:00 น.)
 • สายด่วนสปสช.1330 (ทุกวัน 24 ชม.)
 • สายด่วน 1669 (ทุกวัน 24 ชม. )

https://isickineedbed.web.app/ – เว็บไซต์ในการประกาศหาเตียง สามารถโพสต์หาเตียงแจ้งอาการได้เพื่อให้ผู้ที่ประสานหาเตียงสามารถมาใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้

https://kjh-windpark.com/covid/ – เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลหาเตียงโควิด-19 ในไทย

https://wehelpmed.com/ – อีกหนึ่ง เว็บไซต์ที่รวบรวมช่องทางหาโรงพยาบาลและหาเตียง มีลิงก์ติดต่อหน่วยงานและเพจต่างๆที่ช่วยเหลือ

เพจเราต้องรอด – เพจคุณได๋ รับเรื่องในการ​ช่วยหาเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ถ้าได้ผลยืนยันโควิด-19  ลงทะเบียนรอเตียงตามคลิปนี้

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 • บัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR

เพจ ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วง -อาสาช่วยประสานหาเตียงสีเขียว Hospitel ให้ผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไข
 • อายุ 12-50 ปี
 • ไม่มีโรคประจำตัว/ไม่ตั้งครรภ์
 • น้ำหนักไม่เกิน 90 กก
 • เตียงสีเขียวเท่านั้น คือ ไม่มีอาการ/อาการน้อย
 • มีบัตรประชาชน/ผลตรวจ PCR

เพจDrama addict – ถ้าโทร 1330, 1668 และ 1669 แล้วยังหาเตียงไม่ได้ ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

เพจหมอแล็บแพนด้า – ตั้งโพสให้สำหรับคนไม่มีเตียงได้ลงข้อมูล

เพจร้องทุกข์ ลงป้ายนี้ (ThaiPBS) – แจ้งประสานขอเตียงให้ผู้ป่วย covid-19 กับ ThaiPBS กรอกข้อมูลตาม link แล้วทีมงานจะติดต่อกลับ

เพจจักรทิพย์คนทำงาน – ช่องทางในการช่วยเหลือและประสานงานให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดผ่าน “โครงการโควิด ติดล้อ ถึงเตียง”  แจ้งรายละเอียดเพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน

 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ผลการตรวจโควิดครั้งล่าสุด
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชน
 • สิทธิในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ
 • อาการปัจจุบัน

เพจองค์กรทำดี – จัดหารถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิดไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ในกรณีที่คนไข้ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้ว)