ตารางเทียบไซส์เสื้อผ้าเด็ก

ตารางเทียบไซส์เสื้อผ้าเด็ก

คำอธิบายตารางเทียบไซส์

ไซส์ S – เด็กช่วงอายุ 6-12 เดือน, น้ำหนักประมาณ 7-10 กิโลกรัม, ส่วนสูงประมาณ 65-75 เซนติเมตร

กางเกงเลคกิ้งเด็กผู้หญิง ไซส์ S กางเกงเลคกิ้งเด็กผู้หญิง ไซส์ S กางเกงเลคกิ้งเด็กผู้หญิง ไซส์ S กางเกงเลคกิ้งเด็กผู้หญิง ไซส์ S

 

 

 

 

 

ไซส์ M – เด็กช่วงอายุ 1-3 ปี, น้ำหนักประมาณ 9-15 กิโลกรัม, ส่วนสูงประมาณ 75-85 เซนติเมตร

ไซส์ L – เด็กช่วงอายุ 3-5 ปี, น้ำหนักประมาณ 14-25 กิโลกรัม, ส่วนสูงประมาณ 95-105 เซนติเมตร

ไซส์ XL – เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี, น้ำหนักประมาณ 23-35 กิโลกรัม, ส่วนสูงประมาณ 105-125เซนติเมตร